Pogumované kladky - ocelové, litinovéPoužité katalogové čísla nejsou údajem výrobce. Používají se pouze pro správnou identifikaci použití daného produktu