Grimme SE 70-20Použité katalogové čísla nejsou údajem výrobce. Používají se pouze pro správnou identifikaci použití daného produktu