Grimme SE 75-30Použité katalogové čísla nejsou údajem výrobce. Používají se pouze pro správnou identifikaci použití daného produktu