Grimme MK 700Použité katalogové čísla nejsou údajem výrobce. Používají se pouze pro správnou identifikaci použití daného produktu