Grimme SE 150-60 SE 170-60Použité katalogové čísla nejsou údajem výrobce. Používají se pouze pro správnou identifikaci použití daného produktu