Spojky dopravníků

Wstecz/Back/Zurück/Hазад/Zpět

 

Rozměr "A"

mm

Rozměr "B"

mm

32 24
35 24zamek metalowy


Použité katalogové čísla nejsou údajem výrobce. Používají se pouze pro správnou identifikaci použití daného produktu